GIỚI THIỆU VỀ TMI

Viện Phát triển Đào tạo và Quản lý ( TMI) được thành lập và vận hành dưới sự lãnh đạo của Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam.

BCH Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam Khóa …, nhiệm kì ….,| Cơ cấu tổ chức | Hội đồng khoa học | Nhiệm vụ và quyền hạn.
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, TỔNG THƯ KÝ HDNTNVN KHÓA…, NHIỀM KỲ ….
  1. Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam :
  2. Các Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư Nhân Việt Nam
 
STT
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
     
     
     
     
     
     
 
  1. Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa…: …Ủy viên
  1. Khối các tỉnh/thành hội
STT
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
     
     
     
     
     
 
  1. Khối Bộ, Ban, Ngành và Chi hội Doanh nhân Tư Nhân Việt Nam trực thuộc
STT
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
     
     
     
     
  1. Khối cơ quan Trung ương Hội và các đơn vị trực thuộc 
STT
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
     
     
     
     
     
 
  1. Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa…: …Ủy viên.
  1. Khối cơ quan Trung ương Hội và các đơn vị trực thuộc
 
STT
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
     
     
     
     
     
     
 
  1. Khối Bộ, Ban, Ngành và Chi hội Doanh Nhân Tư nhân Việt Nam trực thuộc
 
STT
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
Đại diện các Bộ, Ban, Ngành Trung ương
     
     
     
     
     
     
     
Đại diện các Chi hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam trực thuộc Trung ương Hội
     
     
     
     
     
     
     
 
  1. Khối Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam các Tỉnh/ Thành Phố
 
STT
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Đăng ký tuyển sinh

START UP

Đối Tác - Liên Kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây